Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy  ul. Kolejowej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Usunięcie barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni przy budynku mienia komunalnego ul. 3 maja 2

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Wieża obserwacyjno-widokowa w Jordanowie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa  w Jordanowie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja  w Jordanowie