Tytuł Data publikacji
Współpraca Miasta Jordanowa z Lasami Państwowymi 23 listopad 2023
MALUCH+ 2022-2029 05 wrzesień 2023
Remont drogi gminnej przy ul. Słowackiego w miejscowości Jordanów 25 lipiec 2023
Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie 03 lipiec 2023
Remont drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w miejscowości Jordanów   28 czerwiec 2023
Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K przy ulicy Generała Maczka-boczna "Pętla Targowica"  20 czerwiec 2023
Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kolejowej 14 czerwiec 2023
Renowacja plant Jordanowskich 13 czerwiec 2023
Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych przy ul. Kopernika 12 czerwiec 2023
Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K w miejscowości Jordanów  06 czerwiec 2023
Pochylnia przy budynku mienia komunalnego ul. 3 maja 2 05 czerwiec 2023
Wieża obserwacyjno-widokowa w Jordanowie 05 czerwiec 2023
Budynek Biblioteki Miejskiej w Jordanowie przy ulicy Piłsudskiego 25 05 czerwiec 2023
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie przy ulicy Kolejowej 7 05 czerwiec 2023
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie przy ulicy Konopnickiej 2 05 czerwiec 2023
Budynek Przychodni Miejskiej w Jordanowie 05 czerwiec 2023
Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody 05 czerwiec 2023
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie” - ul. Kolejowa 30 maj 2023
„Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie” - ul. Mickiewicza i ul. 3-go Maja 30 maj 2023
Przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej 30 wrzesień 2022