Budżet obywatelski na rok 2020

Logo budżetu

bo1

Głosowanie trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2019 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2019 r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Logo budżetu

bo1

Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

BO logo

BO

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.

BO baner

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019r. zakończył się nabór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

BO baner

O G Ł O S Z E N I E

Przypominamy, że w dniu 15 lipca 2019 r. upływa termin składania projektów na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

Formularz zgłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu. Formularz należy wypełnić na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 15 lipca do godz.: 14:30

BO baner