Budżet obywatelski na rok 2022

 1. Przechodzimy na stronę internetową https://konsultacje.jordanow.pl
 2. Jeżeli mamy już założone konto na portalu przechodzimy do punktu 14 instrukcji.
 3. Najeżdżamy kursorem na przycisk "Zarejestruj" z menu wybieramy "Rejestracja konta".
  1
 4. Podajemy wymagane dane tj. E-mail, nr telefonu, hasło (składające się z 8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry), powtarzany wpisane hasło, imię i nazwisko, numer PESEL oraz z rozwijanych list adres.
 5. Zaznaczamy informację o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w konsultacjach społecznych i akceptuję jego warunki.
 6. Zaznaczamy oświadczenie o zapoznaniu z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 7. Przepisujemy test z obrazka.
 8. Klikamy w przycisk wyślij SMS
 9. Po otrzymaniu SMSa wpisujemy go w pole "Kod SMS"
 10. Klikamy w przycisk "Zarejestruj".
  2
 11. Po poprawnym zarejestrowaniu się klikamy w przycisk "Zaloguj".
  3
 12. W Panelu logowania podajemy nr PESEL lub adres e-mail oraz hasło użyte przy rejestracji konta.
 13. Klikamy Zaloguj.
  4
 14. Po zalogowaniu klikamy w przycisk "Przejdź do etapu".
  5
 15. Przy każdym zarejestrowanym projekcie znajduje się przycisk "Oddaj głos", oddać głos można tylko na jeden projekt, po oddaniu głosu nie można go wycofać oraz nie można zagłosować na inny projekt.
 16. Wybieramy projekt, na który chcemy zagłosować i przyciskamy przycisk "Oddaj głos".
 17. Następnie należy potwierdzić oddanie głosu.
 18. Po oddaniu głosu znika przycisk "Oddaj głos".
Głosowanie BO

Banner BO

Głosowanie trwa od dnia 30 sierpnia do dnia 20 września 2021 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2022),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 3,08MB).
 2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 2,88MB).

Głosować można poprzez:

 • zarejestrowanie konta i oddanie głosu na portalu: https://konsultacje.jordanow.pl/ (wymagana rejestracja i utworzenie konta użytkownika -  podania Imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz hasła oraz adresu) Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.   Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.
 • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

Bezpośredni link do głosowania

Do pobrania: karta do głosowania (DOCX, 24KB)

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2022 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

 

Ostateczna lista propozycji zadań

Banner BO

Ostateczna lista propozycji zadań
które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"  
 2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne

Głosowanie rozpocznie się dnia 30 sierpnia i potrwa do dnia 20 września 2021 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

termin składania projektów

BO logo

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 14 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r.


na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 5 lipca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia).

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa
Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl

Do pobrania:

Budżet 2022

Po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19, mieszkańcy ponownie będą mogli zgłosić swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego i wybrać najlepszy, który zostanie zrealizowany. Do dyspozycji mieszkańców nadal pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 będzie można składać od 14 czerwca do  5 lipca 2021 r. , natomiast głosowanie potrwa od 30 sierpnia do 20 września tego roku. Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://www.jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy znają najbardziej potrzeby naszego miasta.