Budżet obywatelski na rok 2020

BO logo

BO pasek z adresem

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie podsumowujące

V edycję Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 Urząd Miasta Jordanowa (sala obrad)

Planowany przebieg spotkania:

  • przedstawienie informacji z wykonania zadania w ramach BO na rok 2019 „Po prostu lampy” 
  • podsumowanie działań w ramach tegorocznej edycji budżetu,
  • wręczenie podziękowań za udział.

BO pasek z adresem

Logo BO

bo pasek1

  1. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 91
  1. „Świetlica dla Naszych Dzieci” (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 975
  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 18

Zwycięskim projektem zostało zadanie: „Świetlica dla Naszych Dzieci”

W głosowaniu oddano łącznie 1159 głosów, w tym głosów ważnych 1084, nieważnych 75.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań.

 

bo pasek2

bo pasek2
Logo budżetu

bo1

Głosowanie trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2019 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2019 r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Logo budżetu

bo1

Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

BO logo

BO

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.