Ekologia

Deklaracje emisyjności budynków

Od 1 lipca rusza obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację.

Terminy dla właścicieli/zarządców:

  • W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.
  • W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

Deklaracje będzie też można złożyć online lub w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

Uzupełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jak poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, deklarację do CEEB będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca, nawet jeżeli wcześniej gmina, w której zamieszkuje przeprowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania.

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Więcej na temat CEEB i składania deklaracji: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq