Inwestycje Miejskie

Logo ratusz

Szanowni Państwo,

zakończył się rok 2019, który był zarazem pierwszym rokiem kadencji, w której pełnie funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Z tego powodu chciałbym podsumować ten mijający okres i przedstawić Państwu plany na 2020 rok.

Sieć wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r zakończono wykonanie remontu odcinka ulicy Przemysłowej - boczna, nr działki 5658. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, montaż betonowych korytek ściekowych oraz montaż bariery ochronnej. Pobocze obsypano destruktem bitumicznym. Remont przedmiotowego odcinka drogi miał na celu poprawę bezpieczeństwa.

Gen.Maczka boczna

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r wykonano nawierzchnię drogi  nr ewid. 5347 ul. Gen. Maczka  – boczna.W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, położono nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 82m i szerokości 3m.  Po całkowitym zakończeniu prac, polegających na utwardzeniu poboczy i wyprofilowaniu wjazdów, mieszkańcy będą mogli cieszyć z długo wyczekiwanej inwestycji. 

Malejowska5502

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że przy udziale mieszkańców w dniu 12 listopada 2019 r wykonano nawierzchnię drogi  nr ewid. 5502 ul.Malejowska – boczna. Zakres prac obejmował profilowanie podbudowy i położenie nawierzchni bitumicznej na długości ok. 82m i szerokości 3m. Wykonano również udrożnienie odwodnienia drogi. Wspólna praca przyniosła długo wyczekiwany efekt w postaci nowej nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi.

 

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że przy udziale mieszkańców wykonano nawierzchnie bitumiczną wraz z odwodnieniem na drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 5988 Rynek - boczna.