Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa - mgr Konrad Turchan

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jordanowa - Krzysztof Gruca

 

 1. Iwona Turchan - ul. 3 Maja, Mickiewicza od nr 1 do nr 53, 111
 2. Tomasz Niewiarowski - ul. Mickiewicza od nr 54 do końca bez nr 111, Zacisze
 3. Jadwiga Frątczak-Mróz - ul. Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Przykiec, Skotnica, Słoneczna
 4. Henryk Pena -  ul. Banacha, Kolejowa, Jana Pawła II
 5. Krzysztof Gruca - ul. Przemysłowa, Rapaczówka, Spółdzielcza, Świętej Anny, Dziechciarza, Zagrody, Borowikowa
 6. Konrad Turchan - ul. Różana, Rynek, Słowackiego, bł. Księdza Dańkowskiego
 7. Krzysztof Myszogląd - Osiedle Wrzosy od nr 1 do nr 3
 8. Ewa Wójtowicz - Osiedle Wrzosy od nr 4 do nr 6
 9. Andrzej Śliwa - ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana
 10. Leszek Nogaj - ul. Generała Maczka od nr 1 do nr 89, Komunalna
 11. Stanisław Kowalcze - ul. Generała Maczka od nr 90 do końca, Leśna, Sosnowa
 12. Piotr Pudo - ul. Piłsudskiego (do 05.08.2019 r.)
 13. Krzysztof Cieżak - ul. Piłsudskiego (od 06.11.2019 r.)
 14. Tadeusz Gacek - ul. Zakopiańska
 15. Dominika Siepak - ul. Hajdówka, Malejowska od nr 1 do nr 31, 123, 141, 142, 143, Nad Skawą
 16. Jan Pasiowiec - ul. Malejowska od nr 31A do końca bez nr 123, 141, 142, 143

Postanowieniem Nr 450/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 sierpnia 2019 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Pana Piotra Józefa Pudo, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa, stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Pana Piotra Józefa Pudo i zarządzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 12 na niedzielę 27 października 2019 r.

Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 października 2019 r.zostały ogłoszone wyniki wyborów uzupełniających w okręgu nr 12 w których radnym został wybrany Piotr Cieżak. Na XI sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 06.11.2019 r. Krzysztof Cieżak złożył ślubowanie.