Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Centrum miasta jest położone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy.

Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra - Sidzina, Jordanów oraz Raba Wyżna. W najbliższej odległości (od 15 do 18 kilometrów) znajdują się takie miejscowości jak Rabka-Zdrój i Maków Podhalański.

Miasto Jordanów jest gminą miejską wchodzącą w skład województwa małopolskiego i będącą częścią powiatu suskiego. Położenie geograficzne Położenie: N 49°39' E 19°50'.

Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km2. Ponad 90% zajmują stoki górskie pocięte kotlinami i dolinami potoków.

Charakterystyka sieci osadniczej

Miasto posiada złożoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną, określoną przez nałożenie się cech, wynikających z czytelności faz historycznych rozwoju przestrzennego, dominacji funkcji poszczególnych obszarów oraz fizjonomii terenów jednorodnych przestrzennie. Centrum układu miejskiego wyznaczonego w okresie organizacji miasta, a zarazem obszaru funkcjonalnego, koncentrującego usługi ogólnomiejskie, stanowi Rynek. Wzdłuż dróg prowadzących z Rynku wykształciły się i rozwijają nadal przedmieścia. Poza ich zwartą zabudową w przestrzeni zagospodarowanej rolniczo, występuje zabudowa zagrodowa skupiona w mniejszych lub większych przysiółkach.

Zagospodarowanie obszaru

Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km². Ponad 90% zajmują stoki górskie pocięte kotlinami i dolinami potoków. Użytki rolne stanowią 56,3 % ogólnej powierzchni gminy, lasy
i grunty leśne 34,2 %, wody 1,3 %, pozostałe grunty i nieużytki 8,2 %.

Miasto Jordanów charakteryzuje regularna zabudowa, a jego centrum stanowi duży rynek, położony na wysokości 485 m n.p.m.

Zabytki

W mieście znajduje się wiele cennych i pięknych zabytków, z których część wymaga renowacji. Najciekawsze zabytki to:

  • Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego i oddany do użytku w 1911 r. Budynek jest siedzibą władz samorządowych Miasta oraz Urzędu Miasta Jordanowa,
  • budynek byłego Sądu Grodzkiego, zlokalizowany przy Rynku był również zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego,
  • Kościół Parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia – Pani Jordanowskiej. Wybudowany został w 1913 r. W świątyni znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych,
  • pochodząca z XVII w. figura Św. Jana Nepomucena, znajdująca się na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Rynku. Św. Jan Nepomucen jest patronem „dobrej sławy” oraz opiekunem dróg i mostów, a także orędownikiem w czasie powodzi,
  • zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z początku XVIII w.,  
  • budynek „Poczekaj” przy ulicy Kolejowej, pochodzący z początku XVIII w.,
  • przydrożne kapliczki pochodzące z XVII i XVIII w., znajdujące się przy poszczególnych ulicach miasta.