Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja pierwsza

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie przy ulicy Kolejowej 7

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie przy ulicy Kolejowej 7

Po wykonaniu robót ma nastąpić efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki,

wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej.

Proponowane przedsięwzięcie prowadzić ma do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z poprawą

efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wizualizacja modernizowanej inwestycji

Realizacja inwestycji