Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Usunięcie barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni przy budynku mienia komunalnego ul. 3 maja 2

pochylnia tablica