Dnia 20 października 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim-Łętownia-Jordanów ul. Gen. Maczka w Jordanowie”.
 • Zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (w obszarze ul. Rapaczówka).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (obręb Miasta).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.10.2020 r.