Dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2019/2020.
  • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2019/2020.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  12.10.2020 r.