ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Prace konserwatorskie w dwóch obiektach zabytkowych projektu Jana Sas Zubrzyckiego w Jordanowie. Realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, obejmujące: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych w budynku Ratusza  Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Jordanowie – nr rej. zab. A-852/M (st. rej zab. A-789),  na działce nr ewid.  5874”,

 

Do pobrania: Pobierz plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej…(pdf, 205.34KB)