Ogłoszenie

 

Dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
  • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2022/2023.
  • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2022/2023.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.11.2023 r.