W dniu 25.08.2022 r. w biurze Pana Burmistrza, została podpisana umowa na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa”. 

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków mienia komunalnego Miasta Jordanowa, takich jak :

- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa;
- Budynek mienia komunalnego – dawny budynek Biblioteki Miejskiej;
- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”;
- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Kolejowa 7;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Konopnickiej 2;

Planowany termin zakończenia prac: połowa listopada 2023 roku.  O postępach będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

miasto jordanow 08 2022


16614319740 1


16614319740 2


16614319740 3