Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 472 108,96 zł,

Kwota dofinansowania: 253 841,83 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Koniec roku dobiegła końca budowa hali w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów”.

Począwszy od lutego, dwa razy w tygodniu, tj. we wtorek w godzinach 9:00– 13:00 oraz w piątek w godzinach 14:00–18:00, Mieszkańcy Jordanowa którzy maja podpisaną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będą mogli przywozić odpady wielkogabarytowe do nowopowstałej hali.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków systemu gospodarki odpadami

received 158914315588004