Dnia 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa -

...

Dnia 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek

...

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  1. Dokument ten określa zasady
...

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1

...