Dnia 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Analiza stopnia przygotowania Gminy Miasta Jordanów do wypełnienia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów, 28.12.2020 r.