Rolniku!
Świadczymy bezpłatne doradztwo z zakresu wypełniania wniosków dotyczących płatności:

-  bezpośrednich
-  rolnośrodowiskowych
-  ekologicznych
wraz z ekoschematami

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kontakt do biur PZDR oraz harmonogramy dyżurów doradców w urzędach gmin znajdziesz na stronie www.modr.pl

MODR plakat2