Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:

Michał Łabuda  zam.: Harkabuz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Łabuda posiada doświadczenie oraz dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku. Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

Burmistrz

Andrzej Malczewski