ROZEZNANIE RYNKU - ROZSTRZYGNIĘCIE

  1. Pracownik zamawiający: Halina Mikołajczyk
  2. Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim
  3. Rejestr wydatków bieżących: dział 801 rozdział: 80113 paragraf: 4300
  4. Wykaz potencjalnych wykonawców/dostawców/usługodawców otrzymany w wyniku analizy rynku:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Oferowana cena/lub inne kryteria/

Uwagi

1.

Usługi Transportowo-Handlowe Dyrcz Józef, Skawica 548, 34-221 Skawica

9,45zł/km (bez połączenia kursu)

10,45zł/km ( w przypadku połączenia kursu)

Liczba miejsc w pojeździe 9 i 18

2.

Józef Wątroba Firma Handlowo Usługowa”BESKID BUS”, 34-206 Krzeszów 109 a

10,26zł/km

Liczba miejsc w pojeździe 9

Uzasadnienie wyboru:

W dniu 19.07.2019r.  wpłynęły  2 oferty na zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2019r., na zadanie pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa wraz z opieką do szkół i z powrotem od 01.09.2019r. z możliwością przedłużenia na rok 2020”. Po przeanalizowaniu złożonych ofert na realizację ww.  zadania wybrano firmę  Usługi Transportowo-Handlowe, Dyrcz Józef, Skawica 548.

Jordanów, 28.08.2019