Ogłoszenia i komunikaty

Darmowa pomoc prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z wymianą przyłączy, nastąpią przerwy w dostawie wody w dniu 26.06.2020 r. (Piątek) godz. 9.00-16.00

Pierzeja Rynku począwszy od sklepu KONIK do Banku PKO.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z awarią sieci wodociągowej na Osiedlu Wrzosy, nastąpi przerwa w dostawie wody, dnia 25.06.2020r. (Czwartek)  

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z wymianą przyłączy, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25.06.2020 r. (Czwartek) godz. 9.00-16.00

Pierzeja Rynku począwszy od sklepu KONIK do Banku PKO.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Osoby udające się na wybory mają obowiązek stosowania się do zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego. Obowiązkowo powinni mieć przy sobie maseczkę jednorazową (lub przyłbicę) oraz dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport. Wskazane jest także przyniesienie własnego długopisu. Ponadto według informacji przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą, osoby oddające głos w wyborach prezydenckich 2020 powinny zachować odstęp od innych osób – minimum 1,5 metra oraz stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia wystosowanych w kwestii ochrony przed koronawirusem.

Również osoby głosujące korespondencyjnie powinny pamiętać o środkach bezpieczeństwa – zachować bezpieczny odstęp od doręczyciela pakietu wyborczego i zasłonić usta oraz nos.