Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, kierując się troską o zdrowie wszystkich korzystających z usług urzędu, jak również jego pracowników, wprowadzam czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jordanowa.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z szczegółowymi, podanymi poniżej informacjami dotyczącymi obsługi mieszkańców przez poszczególne referaty urzędu.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

Szczegółowe informacje:

Od 16 marca 2020r. (poniedziałek) mając na uwadze ograniczenie liczby osób załatwiających następujące sprawy w urzędzie:

DZIENNIK PODAWCZY

Przed Urzędem zlokalizowany został Dziennik Podawczy (w postaci urny) do którego Klienci Urzędu mogą składać wnioski, pisma oraz wszelkie sprawy urzędowe. Sprawy złożone na Dzienniku Podawczym załatwiane będą na bieżąco.

GOSPODARKA ODPADAMI

Referat zajmujący się sprawami komunalnymi, będzie wydawał kody kreskowe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel.18 26 91 712.

GEODEZJA, INWESTYCJE

Referaty zajmujące się sprawami geodezji, inwestycji nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi stron do odwołania. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie urzędu w zakładce „Załatw sprawę” i złożenie ich na dzienniku podawczym, przesłanie pocztą lub przesłać po przez ePUAP. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować. Kontakt telefoniczny: Geodezja 18 26 91 711, Inwestycje 18 26 91 708.

KASA

Kasa urzędu jest nieczynna.

USC / EWIDENCJA LUDNOŚCI / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obsługę interesantów ogranicza się wyłączenie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa tj. wystawienia aktu zgonu, złożenie wniosku/odbiór dowodu osobistego. Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznych kontakcie z Urzędem tel. 18 26 91 714 (USC) 18 26 91 701 (Dowody osobiste).

POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO

  1. Bez wychodzenia z domu profil zaufany można potwierdzić przez swój bank (jeżeli obsługuję taką możliwość - lista banków obsługujących tą możliwość: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp). Jeżeli Twój bank nie obsługuje możliwości potwierdzenia profilu zaufanego to możesz utworzyć tymczasowy profil zaufany, więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest
  2. Umówić się w punkcie potwierdzania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 18 26 91 713. Potwierdzić profil zaufany, można jedynie przez osobiste stawiennictwo w punkcie potwierdzania, trzeba pamiętać o zabraniu dowodu  osobistego lub innego dokumentu np. paszportu lub karty pobytu.