Dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
  3. Propozycje dot. organizacji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej w 2020 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2020 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
  6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  27.11.2019 r.