Z przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu " Mała książka-Wielki Człowiek" skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców. Od września bieżącego roku każdy 3-6 latek, który odwiedzi jordanowską bibliotekę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę "Pierwsze czytanki dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajduje się również broszura dla Rodziców "Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do biblioteki". Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej 1 książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Po uzyskaniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie. Liczymy, że dzięki przystąpieniu do projektu ,czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci a biblioteka będzie postrzegana jako miejsce gdzie Mały Człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Biblioteka, dzięki akcji będzie odbierana jako miejsce przyjazne, w którym można czuć się swobodnie i bezpiecznie.