Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
WO-III.6250.1.71.2022


Kraków, dnia 26 października 2022 r.


                                                                                                                                              Gminy i Powiaty województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami
technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie
od 8 do 13 listopada 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, iż więcej informacji dotyczących załatwiania spraw paszportowych w okresie wdrażania nowych regulacji prawnych, w tym Rejestru Dokumentów
Paszportowych, można znaleźć w komunikacie opublikowanym pod adresem: 
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14371

Z poważaniem
mgr Lucyna Gajda
Dyrektor Wydziału


 20221026 paszporty