• Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ul. Przemysłowa , ul Kolejowa , ul Gen Maczka na terenie Miasta i Gminy Jordanów wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „KOMBUD” 34-242 Łętownia ;
  • Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 28  3 Maja , ul. Piłsudskiego, ul. Zakopiańska  wraz z chodnika na terenie Miasta Jordanowa  wykonuje  GDDKiA rejon Wadowice;
  • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Jordanowa wykonuje Firma Usługowo – Budowlana „TRANSCO” 34-242 Łętownia