Drukuj

Dnia 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 12.30 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)  odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów, 15.09.2021 r.