Dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Analiza funkcjonowania studni głębinowych.
  • Analiza ustalania wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonego przez Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  09.02.2021 r.