Transmisja ONLINE sesji Rady Miasta Jordanowa
W podglądzie relacji może wystąpić opóźnienie do 2 minut.