Dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXVII Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa

 
Porządek obrad sesji:

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
     3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
     4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
     5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
     6. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2021/2022.
     7. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2021/2022.
     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
     9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    14. Wolne wnioski i informacje.
    15. Zamknięcie sesji.