Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 03 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.


Do pobrania w załączniku