Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie

ul. Kolejowa 7
34-240 Jordanów
tel. 18 26-75-531
http://szp.jordanow.pl

 

 

  1. Liczba dzieci wg. stanu na 30.09.2018 r. z Systemu Informacji Oświatowej: 535 dzieci w tym 46 dzieci w oddziałach gimnazjalnych (klasa III)
  2. Zatrudnienie nauczycieli w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Miasto Jordanów wg. stanu na 30.09.2019:
    1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze (w osobach): 38
    2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze (w osobach): 8
    3. Liczba etatów: 42,39