Aktualności

Zarządzenie Nr 38/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 04.03.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), oraz Uchwały  Nr XLV/441/2024  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  26 lutego  2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy mienia komunalnego oraz na odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej
zaprasza osoby nie prowadzące działalności gospodarczej,
na spotkanie 7 marca 2024 roku o godz: 10.00
w siedzibie Urzędu – sala konferencyjna I piętro, pokój nr 14

 

Zaprezentujemy możliwości i korzyści:

- elektronicznej komunikacji z urzędem skarbowym
- zasady wypełniania i wysyłania zeznania podatkowego w usłudze
„Twój e-PIT”

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa do pobrania w załączniku

Zapraszamy do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Ocieplam dom, wymieniam ogrzewanie, biorę dotację – płacę mniej” .

Celem konkursu jest wykonanie plakatu  wraz  hasłem zachęcającym do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” m.in.: na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę kotła, modernizację ogrzewania  itd. oraz promujących  efekty  wykonania  wymienionych  prac  


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Link do strony: Konkurs

INFORMACJA !!!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z opracowywaniem dokumentacji techniczno-kosztowej dla drogi gminnej na oś Zagrody w dniu 27 luty 2024 o godzinie 16:00  organizuje spotkanie konsultacyjne  z mieszkańcami/ właścicielami  działek,  położonych strona prawa wjazd z drogi powiatowej.

W dniu 4 marca 2024 o godzinie 16:00 organizuje spotkanie z mieszkańcami/ właścicielami  działek  położonych strona lewa  wjazd z drogi powiatowej celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi. 

Spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1.

        Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o przybycie.