Aktualności

Ogłoszenie

 

Dnia 18 października 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza realizacji zapisu wynikającego z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa w zakresie
    odbioru nieczystości ciekłych i nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości.
3. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 11.10.2023 r.

Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

Informacja w załączniku: Plakat - bonus frekfencyjny

Dnia 17 października 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Informacja na temat odbioru nieczystości stałych i nieczystości ciekłych z szamb od gospodarstw domowych za okres
    I półrocza 2023 r.
  • Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2023/2024.
  • Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym na terenie Miasta Jordanowa.
  • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  10.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 16 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.
  • Inne sprawy bieżące.

 

Jordanów,  09.10.2023 r.

INFORMACJA !!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w dniu 13 października ( piątek ) będzie czynny od godziny 700  do godziny 1800