Dnia 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Miasta Jordanowa na 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2020.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  6. Informacja Prezesa Spółki WJ na temat podjętych działań w celu zmniejszenia strat wyprodukowanej i uzdatnionej wody w odniesieniu do ilości sprzedanej wody.
  7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
  8. Sprawy bieżące.

Jordanów, 10.12.2019 r.