E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 940 340,00 zł,

Kwota dofinansowania: 649 905,00 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku zakończono realizacje projektu.

logotypy ue

Projekt E-Jordanów współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1. Elektroniczna administracja.