Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” realizowane są kolejne prace związane z dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania. W dniu 27.01.2010 r. Wykonawca rozpoczął rozruch nowego ciągu oczyszczania ścieków tj. stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, komory wstępnej z pompownią główną i reaktora biologicznego.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka A dobiegają końca prace na ulicy Mickiewicza, pozostały do wykonania przyłącza. Jest to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano około 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka F i G zakończyły się zasadnicze roboty związane z budową kanalizacji w ulicach Leśnej i Dańkowskiego. Kolejnym etapem będzie montaż pompowni przydomowych oraz odtworzenie nawierzchni na tych odcinkach.

Zdjęcie z góry ul. Mickiewicza

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace nad odcinkiem A. Zakończono już przygotowania do inwestycji na ulicy Mickiewicza, w ramach której powstaną nowe fragmenty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W sprawie realizacji tej części inwestycji Urząd Miasta organizuje spotkanie z mieszkańcami 09 grudnia 2019 r. o godz. 16.30, sala obrad.

Prace nad odcinkiem A zakładają również utworzenie odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Różanej. Trwają również prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.

ul. Spytka Jordana

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace na odcinku D. W ulicy Spytka Jordana trwa budowa nowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej a w rejonie ulicy Konopnickiej ruszyły prace  związane z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi. Kontynuowane są też prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.