Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” zrealizowano szereg prac. Powstał zbiornik reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, które przeszły już próbę szczelności, zbudowano też schody zewnętrzne i pomosty. Zbudowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków i zakończono ocieplenie ścian reaktora biologicznego, trwają natomiast prace nad instalacją technologiczną. W nowo powstałym budynku technicznym wykonywane są instalacje, zaś w budynku techniczno-magazynowo-socjalny trwają prace wykończeniowe. Wcześniej obiekt został ocieplony, a jego dach przebudowano. W ramach rozbudowy oczyszczalni wykonano płytę i posadowiono biofiltr. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania.