Drukuj

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace nad odcinkiem A. Zakończono już przygotowania do inwestycji na ulicy Mickiewicza, w ramach której powstaną nowe fragmenty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W sprawie realizacji tej części inwestycji Urząd Miasta organizuje spotkanie z mieszkańcami 09 grudnia 2019 r. o godz. 16.30, sala obrad.

Prace nad odcinkiem A zakładają również utworzenie odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Różanej. Trwają również prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.