Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” na odcinku G rozpoczęto prace nad budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Leśnej. W ramach robót powstał odcinek sieci kanalizacyjnej o długości  170 wraz z 10 przyłączami oraz  około 150-metrowy odcinek sieci wodociągowej wraz z 14 przyłączami.