SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Magdalena Łabędzka tel: 18 26 91 725 - I piętro pok nr 7

Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.