Odpady (papier, metal, zużyte baterie i akumulatory, leki, lampy fluorescencyjne, kompletny elektrosprzęt) można dostarczać do PSZOK, który zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków „Wrzosy” na oś. Wrzosy 8 w dniach:

 • wtorki w godz. 9:00-13:00,
 • piątki w godz. 14:00-18:00.

W tych dniach można również odbierać worki na odpady komunalne.

 Odpady wielkogabarytowe można dostarczać do PSZOK cztery razy w roku, tj.:

 • 20.01.2023 r.;
 • 14.04.2023 r.;
 • 14.07.2023 r.;
 • 13.10.2023 r.

w godz. 9:00-18:00.

Dostarczone do PSZOK odpady komunalne muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:

 • odpady remontowo-budowlane w tym gruz, pochodzące z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę - gruz budowlany oraz resztki materiałów budowlanych m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PVC i PE, płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki drewna, wykładziny dywanowe, itp.;
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, m.in. pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery;
 • opony;
 • baterie i akumulatory;
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć, itp.;
 • lampy fluorescencyjne;
 • odzież i tekstylia;
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • szkło;
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • szyb i części samochodowych;
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, itp.);
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych;
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
 • zmieszane odpady komunalne, wyszczególnione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik obsługujący PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 18 26 91 712.Do pobrania:

Oświadczenie mieszkańca (pdf 217kb)
Regulamin PSZOK  (pdf 228kb)
Zarządzenie BM ws. Regulaminu PSZOK (pdf 100 kb)